Име на фирма:
Автотехника ПМ ЕООД
Седалище на фирма:
Сторгозия 193
BG-5800 Плевен
Правна форма:
Телефон:
+359 64 888 798
Факс:
+359 64 888 799
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
Банкова връзка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN:
BG31RZBB91551006335132